Droner til Landbrug

Vi tror på, at droner kan give dig et bedre overblik over dine marker, og kan hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger, som vil munde ud i en større indtjening på driften.

I samarbejde med forskellige universiteter og landboforeninger, har vi testet en række droner, kameraer og programmer, og kommer her med vores anbefaling til den rette løsning til dig.

Automatisk / Autonom flyvning

For at kunne kortlægge marker, kræver det, at du flyver i en korrekt højde, med en korrekt hastighed i lige linjer over marken, og tager billeder på de rette tidspunkter.

Dette vil være en besværlig opgave for dig at udføre, hvorfor du skal finde en drone-løsning som kan udføre automatiske (også kaldet autonome) flyvninger. Med det rette program vil du på en iPad blot markerer området omkring din mark, og så finder dronen selv ud af resten.

Et af de nemmere programmer, som vi anbefaler, er DroneDeploy.

NDVI Kamera

Du vil kunne opnå mange vigtige informationer ved at kortlægge din mark med et almindeligt kamera, men ved at benytte et NDVI-kamera vil du kunne opnå flere vigtige informationer, da dette kamera giver dig informationer om sundheden på dine afgrøder.

Du kan læse mere om hvilke data du kan opnå med NDVI-billeder her.

Software

De data som du kan få fra dronen er værdiløse uden at blive efterbehandlet med den rette software, da du ellers blot står med et kort over din mark.

Den rette software kan selv udpege områder på din mark som kræver særlig opmærksomhed, og i de avancerede systemer kan du også aflæse dataene fra systemet direkte over i f.eks. sprøjtemaskiner.

DroneDeploy er systemet som kan få din drone til at overflyve og kortlægge din mark. DroneDeploy kan også vise interessepunkter og samtidig eksportere data over i dine egne systemer, hvis du har et program du foretrækker.

Vores anbefaling til dig

Vi anbefaler dronen DJI Inspire 1, hvor du både har mulighed for at flyve med et normalt kamera, eller hurtigt kan skifte om til et NDVI-kamera.

Dronen virker upåklageligt sammen med systemet DroneDeploy som nævnt tidligere.

 

Køb Landbrugsdrone her